OSO Saga S Charge 200 boligbereder med Chargestyring fabrikkmontert

18 890,-
10 650,-

Oso Charge 200 liter med Charge fabrikkmontert

Direkte elektrisk oppvarmet boligbereder med OSO Charge smartstyring som standard. Boligberedere i Saga-serien er designet for å forsyne boliger med varmt forbruksvann. OSO Charge R2.2 er designet for kontroll og styring av strømforbruket i OSO Saga boligbereder 200 og 300 l. OSO Charge S leveres som en komplett og ferdig koblet boligbereder med smartstyring.

Neste generasjon varmtvannsberedere

Med OSO Charge kan varmtvannsberedere fungere som alternativ til forsterkning av strømnettet både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Samspill med strømnettet​

Lastflytting fra elektriske varmtvannsberedere for å redusere effekttopper på forbrukersiden slik at dette kan bidra til å realisere økt fleksibilitet og forsyningssikkerhet både lokalt og nasjonalt

Unngå de dyreste timene​

Ved å flytte oppvarmingen av varmtvann til andre tider på døgnet kan du både spare penger og avlaste strømnettet. OSO Charge gjør dette automatisk ved aktivering av smartstyring og har integrasjon mot Nord Pool spot

Mobil-app​

OSO inCharge gir forbruker innsikt i varmtvannsnivå og tilbyr et enkelt grensesnitt for brukeren. I appen kan du enkelt aktivere smartstyring og følge med på historiske forbruksdata

Samfunnsnyttig​

Smarte varmtvannsberedere vil føre til lavere nettleie for sluttkunder, økt fleksibilitet i energisystemet, frigjøring av effekt og energi til elektrifiseringsformål

Tekniske data

  • Volum i beholder: 194 l
  • Tilkoblingsspenning: 230 V
  • Merkeeffekt: 2 kW
  • Diameter: 570 mm
  • Høyde: 1260 mm
  • Materiale, kjeltank: Rustfritt stål
  • Beskyttelsesklasse IP: IP21
  • Temperaturbegrensning: Ja
  • Konstruksjonsform: Gulvstående
  • Energieffektivitetsklasse: C
Les mer »
Leveringstid: 2-3 virkedager
Bestill montering i kassen

Spesifikasjoner

Kategori

Varmtvannsbereder

Merke

Oso

Varenummer
8000001
Egenskaper
Smart hjem
? Produkter som er designet for å spare vann eller energi i ditt hjem

Anmeldelser

Varmtvannsberedere er en viktig del av vår helse og velvære, men de kan også være med på å løse store problemer for strømnettet.

Nøkkelen til en bærekraftig fremtid

OSO Charge gjør at varmtvannsberedere kan fungere som distribuerte termiske energilagringsenheter og til stabilisering av spenning og leveringskvalitet i strømnettet.

Samspill med strømnettet

Lastflytting fra elektriske varmtvannsberedere for å redusere effekttopper på forbrukersiden slik at dette kan bidra til å realisere økt fleksibilitet og forsyningssikkerhet både lokalt og nasjonalt

Mobil-app

OSO inCharge gir forbruker innsikt i varmtvannsnivå og tilbyr et enkelt grensesnitt for brukeren. I appen kan du enkelt aktivere smartstyring og følge med på historiske forbruksdata

Neste generasjon varmtvannsberedere

Med OSO Charge kan varmtvannsberedere fungere som alternativ til forsterkning av strømnettet og reduksjon av dimensjoneringskostnader både lokalt,regionalt og nasjonalt.

Unngå de dyreste timene

Ved å flytte oppvarmingen av varmtvann til andre tider på døgnet kan du både spare penger og avlaste strømnettet. OSO Charge gjør dette automatisk ved aktivering av smartstyring og har integrasjon mot Nord Pool spot

Samfunnsnyttig

Smarte varmtvannsberedere vil føre til lavere nettleie for sluttkunder, økt fleksibilitet i energisystemet, frigjøring av effekt og energi til elektrifiseringsformål

Neste generasjon varmtvannsberedere

Neste generasjon varmtvannsberedere

OSO Charge varmtvannsberedere kan fungere som alternativ til forsterkning av nettet og reduksjon av dimensjoneringskostnader lokalt, regionalt og nasjonalt.

Samspill med strømnettet

Lastflytting fra elektriske varmtvannsberedere for å redusere effekttopper på forbrukersiden kan bidra til økt fleksibilitet og forsyningssikkerhet både lokalt og nasjonalt.

Brukeropplevelse

Nettselskapet kan bruke fleksibiliteten fra varmtvannsberedere uten at det påvirker forbruker.

Mobil-app

Mobilapplikasjon som gir innsikt i varmtvannsforbruk med et enkelt grensesnitt for brukeren. Appen kan også håndtere kommunikasjonsflyt med installatør/service og nettselskap.

Samfunnsnyttig

OSO Charge varmtvannsberedere vil bidra til lavere nettleie for sluttkunder, økt fleksibilitet i energisystemet og frigjøring av effekt til elektrifiseringsformål.

IoT Varmtvannsbereder

IoT-klare varmtvannsberedere gir helt nye muligheter for måling, overvåking, styring, automasjon og digitalisering i distribusjonsnettet, og for realisering av samordnings-gevinster mellom delsystemer som kan integreres i et helhetsperspektiv.

Ende-til-ende sikkerhet

Lagdelt sikkerhet rundt oppkobling og oppdatering gir brukere og nettselskap nødvendig driftstrygghet

 

Varm opp vann når strømprisen er lav

Optimalisterte algoritmer som gjør at du kan varme opp vann når strømprisen er lav, uten at det går utover komfort

 

Wifi eller mobilnett

Alltid på tilkobling over WiFi eller mobilnett (kommer)

Øker forutsigbarheten ved fornybar energi

Varmtvannsberedere som termiske lagringsenheter er optimalt for å ivareta fremtidige behov knyttet eksempelvis til nye forbruksmønstre, økt introduksjon av lokal produksjon / distribuerte energiressurser, elektrifisering av transportsektoren

Slik søker du Enova-støtte for smart varmtvannsbereder

Har du planer om å få deg en ny smart varmtvannsbereder hjemme, eller på hytta? Da er du kanskje en kandidat for å få Enova-støtte. Slik gjør du det!

Enova anbefaler å velge smart varmtvannsbereder

Flere og flere får øynene opp for smartere og mer energieffektive løsninger i hjemmet sitt. Ikke bare er det bedre for økonomien, men det gir også en avlastning i energinettet og videre klimaet vårt. 

Varmtvann står nest høyest på listen av hva vi bruker mest strøm på i norske hjem. Forbruket beregnes til å ligge på rundt 15 - 20 prosent, hvis ikke mer i perioder. 

Har du en gammel varmtvannstank, vil det mest sannsynlig lønne seg å bytte den ut med en smart varmtvannsbereder fra Høiax eller OSO. Med en smart bereder får du mer ut av energiforbruket ditt, og for å senke strømregningen.

En smart bereder vil varme opp vannet ditt når strømmen er billigst. Hvor mye du kan spare er opp til forbruket hver enkelt har i boligen. 

 

 

 

Hva innebærer Enova-støtten for varmtvannsberedere?
Enova gir støtte på inntil 4000 kroner til de som møter kriteriene når de installerer SMART BEREDER

Ved vanninstallasjoner i rom uten sluk må det benyttes en lekkasjestopper. Vi levere flere modeller som  som tilfredsstiller kravene i byggeforskriftene (TEK 17).

Hver dag opplever 100-200 boligeiere å få hjemmet oversvømt av vann. Skadene kan få store konsekvenser, og ofte må gulv rives opp og beboerne må flytte ut i ukevis mens huset tørker.

Vannstopp er påbudt i nye boliger

Har du nytt hus er det faktisk påbudt med installasjon av lekkasjestoppere for installasjoner med vann i rom uten sluk. (ref. de byggetekniske forskriftene fra 2010, TEK17). Dette vil typisk gjelde kjøkken der oppvaskmaskin, vanntilkoblede kjøleskap og kaffemaskiner er montert inn.

Automatisk lekkasjesikring

Systemet kan overvåke enkeltpunkter i huset der faren for lekkasje er ekstra stor - eller de kan passe på hele huset. I det første tilfellet vil man typisk fokusere på vannbasert kjøkkenutstyr som kaffemaskiner og isbitmaskiner, og legge ut sensorer i forbindelse med disse. Ved overvåking av hele huset blir det plassert trådløse sensorer i alle soner der det kan oppstå lekkasje. Fanger en sensor opp en lekkasje vil den automatisk sende et signal til hovedenheten som umiddelbart vil stenge vannet og dermed forhindre en større lekkasje.

Enkel manuell stenging av vannet når du forlater huset

Akkurat som med boligalarmen skjer all lekkasjeovervåking automatisk, men hvis du ønsker å stenge vannet manuelt, gjør du det med ett klikk. Slik kan du enkelt stenge vanntilførselen til hele bygningen ved lengre tids fravær, og dermed forhindre vannskader som kan gjøre stor skade.

Få rabatt på husforsikringen

For norske forsikringsselskaper representerer vannskader et økende problem med stadig større utbetalinger. For å bidra til å redusere skadeomfanget gir derfor de fleste forsikringsselskaper nå rabatt på bolig-/innboforsikringen i størrelsesorden 10 til 20 % til alle som installerer vannstoppsystemer. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å få mer informasjon.

Ikke glem hytta

Hele 4 500 hytter ble vannskadet i 2013. For å forhindre vannskader er det viktig med varme hele vinteren, samtidig som vannet stenges automatisk med en lekkasjestopper dersom en lekkasje skulle oppstå. 

Vann- og avløps-installasjoner må installeres av rørlegger. Forskrift om elektrisk utstyr § 21 forplikter Tempe Vvs som tilbyder av elektrisk installasjonsmateriell til å opplyse om at installasjonsmateriell ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. Unntatt er elektrisk materiell som utelukkende er ment for bruk i faste teleinstallasjoner, og elektrisk materiell som forbruker selv lovlig kan installere. Her kan du lese mer om hva du har lov til å gjøre selv av elektrisk arbeid: https://www.sikkerhverdag.no/strom/gjor-det-selv/elektrisk-arbeid-dette-kan-du-gjore-selv-av-elektrisk-arbeid/ Alle elektroniske og elektriske produkter (EE-avfall) skal sorteres og kastes som EE-avfall når det ikke lenger brukes. Du kan også returnere dette gratis hos oss eller hos alle andre tilbydere av elektroniske og elektriske produkter.