OSO Charge R2 Styring og sensor (velg mellom 200 og 300)

8 990,-
5 250,-

OSO Charge R2.2 – 16A/1x230V,EU,WiFi, hvit

OSO Charge er en IoT-kontroller laget for montering sammen med OSO SAGA S/SX varmtvannsberedere.

Hvit (RAL 9016) strømstyringsenhet for tilkobling til OSO Saga boligberedere 200-300 l. i serie S og SX. Optimaliserer strømforbruket til oppvarming av varmt forbruksvann i bolig. Kan ettermonteres på utvalgte Saga-modeller nyere enn 2017

Beredere som støttes:

  • 8000554 SAGA S 200 (2kW)
  • 8000556 SAGA S 300 (3kW)
  • 8000654 SAGA XPRESS – SX 200 (3+3kW)
  • 8000656 SAGA XPRESS – SX 300 (3+3kW)

Ettermontering er støttet på beredere produsert etter 26.09.2017.

OSO inCharge APP

OSO inCharge kan lastes ned i Apple App Store og Google Play Store. Denne gir deg mulighet til å styre oppvarmingen av varmtvann til tider av døgnet med lavest strømpris. Du får også  innsikt i hvor mye varmtvann du har tilgjengelig, og andre funksjoner som «dvalemodus».

OSO inCharge kan kun brukes sammen med beredere som er utstyrt med OSO Charge styringsenhet.

Les mer »
Leveringstid: 2-3 virkedager
Bestill montering i kassen

Spesifikasjoner

Kategori

Varmtvannsbereder

Merke

Oso

Varenummer
8004022+8004019
Egenskaper
Smart hjem
? Produkter som er designet for å spare vann eller energi i ditt hjem

Anmeldelser

Varmtvannsberedere er en viktig del av vår helse og velvære, men de kan også være med på å løse store problemer for strømnettet.

Nøkkelen til en bærekraftig fremtid

OSO Charge gjør at varmtvannsberedere kan fungere som distribuerte termiske energilagringsenheter og til stabilisering av spenning og leveringskvalitet i strømnettet.

Samspill med strømnettet

Lastflytting fra elektriske varmtvannsberedere for å redusere effekttopper på forbrukersiden slik at dette kan bidra til å realisere økt fleksibilitet og forsyningssikkerhet både lokalt og nasjonalt

Mobil-app

OSO inCharge gir forbruker innsikt i varmtvannsnivå og tilbyr et enkelt grensesnitt for brukeren. I appen kan du enkelt aktivere smartstyring og følge med på historiske forbruksdata

Neste generasjon varmtvannsberedere

Med OSO Charge kan varmtvannsberedere fungere som alternativ til forsterkning av strømnettet og reduksjon av dimensjoneringskostnader både lokalt,regionalt og nasjonalt.

Unngå de dyreste timene

Ved å flytte oppvarmingen av varmtvann til andre tider på døgnet kan du både spare penger og avlaste strømnettet. OSO Charge gjør dette automatisk ved aktivering av smartstyring og har integrasjon mot Nord Pool spot

Samfunnsnyttig

Smarte varmtvannsberedere vil føre til lavere nettleie for sluttkunder, økt fleksibilitet i energisystemet, frigjøring av effekt og energi til elektrifiseringsformål

Neste generasjon varmtvannsberedere

Neste generasjon varmtvannsberedere

OSO Charge varmtvannsberedere kan fungere som alternativ til forsterkning av nettet og reduksjon av dimensjoneringskostnader lokalt, regionalt og nasjonalt.

Samspill med strømnettet

Lastflytting fra elektriske varmtvannsberedere for å redusere effekttopper på forbrukersiden kan bidra til økt fleksibilitet og forsyningssikkerhet både lokalt og nasjonalt.

Brukeropplevelse

Nettselskapet kan bruke fleksibiliteten fra varmtvannsberedere uten at det påvirker forbruker.

Mobil-app

Mobilapplikasjon som gir innsikt i varmtvannsforbruk med et enkelt grensesnitt for brukeren. Appen kan også håndtere kommunikasjonsflyt med installatør/service og nettselskap.

Samfunnsnyttig

OSO Charge varmtvannsberedere vil bidra til lavere nettleie for sluttkunder, økt fleksibilitet i energisystemet og frigjøring av effekt til elektrifiseringsformål.

IoT Varmtvannsbereder

IoT-klare varmtvannsberedere gir helt nye muligheter for måling, overvåking, styring, automasjon og digitalisering i distribusjonsnettet, og for realisering av samordnings-gevinster mellom delsystemer som kan integreres i et helhetsperspektiv.

Ende-til-ende sikkerhet

Lagdelt sikkerhet rundt oppkobling og oppdatering gir brukere og nettselskap nødvendig driftstrygghet

 

Varm opp vann når strømprisen er lav

Optimalisterte algoritmer som gjør at du kan varme opp vann når strømprisen er lav, uten at det går utover komfort

 

Wifi eller mobilnett

Alltid på tilkobling over WiFi eller mobilnett (kommer)

Øker forutsigbarheten ved fornybar energi

Varmtvannsberedere som termiske lagringsenheter er optimalt for å ivareta fremtidige behov knyttet eksempelvis til nye forbruksmønstre, økt introduksjon av lokal produksjon / distribuerte energiressurser, elektrifisering av transportsektoren

Ved vanninstallasjoner i rom uten sluk må det benyttes en lekkasjestopper. Vi levere flere modeller som  som tilfredsstiller kravene i byggeforskriftene (TEK 17).

Hver dag opplever 100-200 boligeiere å få hjemmet oversvømt av vann. Skadene kan få store konsekvenser, og ofte må gulv rives opp og beboerne må flytte ut i ukevis mens huset tørker.

Vannstopp er påbudt i nye boliger

Har du nytt hus er det faktisk påbudt med installasjon av lekkasjestoppere for installasjoner med vann i rom uten sluk. (ref. de byggetekniske forskriftene fra 2010, TEK17). Dette vil typisk gjelde kjøkken der oppvaskmaskin, vanntilkoblede kjøleskap og kaffemaskiner er montert inn.

Automatisk lekkasjesikring

Systemet kan overvåke enkeltpunkter i huset der faren for lekkasje er ekstra stor - eller de kan passe på hele huset. I det første tilfellet vil man typisk fokusere på vannbasert kjøkkenutstyr som kaffemaskiner og isbitmaskiner, og legge ut sensorer i forbindelse med disse. Ved overvåking av hele huset blir det plassert trådløse sensorer i alle soner der det kan oppstå lekkasje. Fanger en sensor opp en lekkasje vil den automatisk sende et signal til hovedenheten som umiddelbart vil stenge vannet og dermed forhindre en større lekkasje.

Enkel manuell stenging av vannet når du forlater huset

Akkurat som med boligalarmen skjer all lekkasjeovervåking automatisk, men hvis du ønsker å stenge vannet manuelt, gjør du det med ett klikk. Slik kan du enkelt stenge vanntilførselen til hele bygningen ved lengre tids fravær, og dermed forhindre vannskader som kan gjøre stor skade.

Få rabatt på husforsikringen

For norske forsikringsselskaper representerer vannskader et økende problem med stadig større utbetalinger. For å bidra til å redusere skadeomfanget gir derfor de fleste forsikringsselskaper nå rabatt på bolig-/innboforsikringen i størrelsesorden 10 til 20 % til alle som installerer vannstoppsystemer. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å få mer informasjon.

Ikke glem hytta

Hele 4 500 hytter ble vannskadet i 2013. For å forhindre vannskader er det viktig med varme hele vinteren, samtidig som vannet stenges automatisk med en lekkasjestopper dersom en lekkasje skulle oppstå. 

Vann- og avløps-installasjoner må installeres av rørlegger. Forskrift om elektrisk utstyr § 21 forplikter Tempe Vvs som tilbyder av elektrisk installasjonsmateriell til å opplyse om at installasjonsmateriell ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. Unntatt er elektrisk materiell som utelukkende er ment for bruk i faste teleinstallasjoner, og elektrisk materiell som forbruker selv lovlig kan installere. Her kan du lese mer om hva du har lov til å gjøre selv av elektrisk arbeid: https://www.sikkerhverdag.no/strom/gjor-det-selv/elektrisk-arbeid-dette-kan-du-gjore-selv-av-elektrisk-arbeid/ Alle elektroniske og elektriske produkter (EE-avfall) skal sorteres og kastes som EE-avfall når det ikke lenger brukes. Du kan også returnere dette gratis hos oss eller hos alle andre tilbydere av elektroniske og elektriske produkter.