VELKOMMEN TIL KONEKTA

Konekta er en landsdekkende allianse av tekniske entreprenører, godt etablert som lokale markedsledere. Det er solide aktører innen rør, ventilasjon, automasjon og elektro, med lang erfaring og dyktige medarbeidere. Sammen er vi ledende innenfor våre fagområder og kan tilby tekniske totalentrepriser.

NRA skifter navn til Konekta

15.02.2022

Norsk Rørallianse (NRA) har siden 2002 knyttet sammen store, lokale rørentreprenører over hele landet. Når alliansen nå skifter navn til Konekta, er det for å gjenspeile utviklingen som har skjedd i eierselskapene de siste årene.

– Rør er fremdeles det største forretningsområdet til eierselskapene våre. Samtidig ser vi at virksomhetene utvider til nye områder. Flere tilbyr i dag tjenester innen alle tekniske fag. Derfor var det på tide for oss å bytte navn, sier Line Ekroll Dyb, administrerende direktør i Konekta.

– Konekta er et navn som sier noe om hvem vi er, og som viser at vi jobber sammen for å levere høy kvalitet til kundene. Vi er veldig fornøyde med det nye navnet vårt, og gleder oss til å fortsette å styrke troverdigheten ytterligere i markedet med den nye profilen, fortsetter hun.

Konektas strategi

Bak navneskiftet ligger en omfattende prosess der alliansens fremtidige strategi og visjon er i fokus. Det viktigste oppdraget til Konekta er å forsterke synergiene som kommer av samarbeid og styrke eierselskapenes markedsposisjon for fremtiden.

– I Konekta tror vi at det som knytter oss sammen også gjør oss sterkere, og at vi lykkes ved å samarbeide og lære av hverandre. Gjennom gode felles innkjøpsavtaler, og tett leverandør- og grossistsamarbeid, hjelper vi eierselskapene våre med å øke sin lønnsomhet, sier Ekroll Dyb.

Erfaringsutveksling og kompetanseheving står sentralt i Konektas tilbud til eierselskapene. Det arrangeres månedlige samlinger og tilbudet er i kontinuerlig utvikling. Digitale løsninger gir nye spennende muligheter innenfor dette feltet.

– Basert på utvikling og endring av kompetansebehov i bransjen, satser Konekta tungt på å tilby skreddersydde kursopplegg som bidrar til eierselskapenes faglige utvikling.

Lokal forankring

Konekta er spesielt stolte av eierselskapenes posisjon som lokalt forankrede selskaper med lang erfaring i VVS-bransjen.

– Alle selskapene Konekta består av, har en sterk tilhørighet til lokalmiljøet sitt, og har bygget sin markedsposisjon over mange år. Å velge et av våre eierselskaper gir et tett samarbeid basert på kompetanse, langsiktighet og profesjonalitet, avslutter Ekroll Dyb.

 

Fakta om Konekta:

  • Konekta er en landsdekkende allianse av tekniske entreprenører.
  • Konektas eierselskaper er lokale markedsledere innenfor VVS.
  • Konektas fundament er felles innkjøpsavtaler med grossister og leverandører.
  • Konekta tilbyr kompetanseheving og erfaringsutveksling for våre eierselskaper.
  • Selskapene i Konekta har til sammen over 2000 ansatte og dekker hele landet med sin virksomhet.
  • Eierselskapenes årlige omsetning er på over 4,3 mrd. kr.
  • Alle eierselskapene er organisert og aktive medlemmer i Byggenæringens Landsforening, Rørentreprenørene Norge og NHO.

Ytterligere informasjon om Konekta kan dere finne på www.konekta.no eller trykk på Lenken HER

Les også vvsaktuelt.no sin presse sak; TRYKK HER