CINDERELLA FORBRENNINGS TOALETT

Hva er et forbrenningstoalett?

Når du velger Cinderella forbrenningstoalett, er du trygg på et miljøvennlig alternativ. Askerestene er helt sterile og inneholder næringsstoffer som kalium og fosfor, ideelt for gjødsling av hagen din.

Unike fordeler med forbrenningstoaletter

  • Ingen vannforsyning eller avløpstilkoblinger er nødvendig
  • Ikke avhengig av strømnettet
  • Barnesikker
  • Krever lite plass
  • Enkel installasjon
  • Ingen avfallshåndtering, bare en ubetydelig mengde aske som skal tømmes
  • Ingen grunn til å levere bark, kjemikalier, etc.
  • Ingen insektproblemer

Møt en av våre fornøyde Cinderella kunder !!

Vi har vært så heldig å bli kjent med en hyggelig kar som heter Sigurd. Han har bygget et supert spennende TINY hus som han nå er i ferd med å flytte inn i.  Sigurd måtte jo så klart ha et toalett og da var valget enkelt. Cinderella Gas er nå overlevert, og er nå i ferd med installasjonen. TINY hus prosjektet til Sigurd er nøye gjennomtenkt og vi er imponert over designet og de gode løsningene han har valgt. Derfor ble vi stolte over at han valgte Cinderella som sin toalettløsning.

Det som var avgjørende i henhold til toalett valget var praktiske forhold angående løsning og forbruk av energi. Med Cinderella gass løsningen så fikk han oppfylt disse vilkårene, samtidig at designet passet godt inn på et lite, men stilfult toalettrom som han har bygget.

Thor Inge fra Tempe Vvs overleverte Cinderella toalettet og tok en praktisk gjennomgang med den nye eieren om bruk av toalettet. Vi gleder oss til å besøke Sigurd om noen uker for å se høre hvordan det har gått med han i oppstarten. 

Dere kan lese mere om prosjektet hans på http://www.trekkehus.no

 

TREKKEHUSET

Planlegge, bygge og bo i et Tiny House

INSTALLERING AV CINDERELLA FORBRENNINGSTOALETT

Cinderella er enkelt å installere selv

Cinderella forbrenningstoaletter er enkle å installere, og mange av våre kunder håndterer monteringen av toalettet selv. 
Det er viktig at man setter seg godt inn i installasjonsmanualen som følger med toalettet, og har de nødvendige verktøy tilgjengelig for en korrekt installasjon. 
Er man i tvil om installeringen vil kunne gjennomføres som beskrevet i vedlagte manualer, søk råd hos forhandler hvor du kjøpte produktet, eller ta kontakt direkte med oss som produsent.

GENERELT SETT ER DET 4 HOVEDSTEG FOR EN KORREKT INSTALLASJON AV CINDERELLA:

Velg plassering av toalettet

Cinderella er godkjent for bruk i våtrom (IP 34) og kan stå i rom uten oppvarming. Toalettet trenger ikke festes til gulv. 
Toalettet tar inn luft gjennom luftespalter på toalettets underside. Underlaget skal være hardt og flatt - ikke teppeunderlag. 
Cinderella kan stå på gulv med varmekabler. Det er ingen minstekrav til plassering i forhold til brennbart materiale.

Sørg for friskluft til toalettet

Toalettet suger luft ut fra toalettrommet. Har du ikke en eksisterende lufteventil i rommet anbefales det å montere ny ventil så nært toalettet som mulig. 
Ventilen skal væreen godt dimensjonert lufteventil(ventil – min Ø 160mm / 201 cm2). 
Monteres helst i vegg eller gulv rett under toalettet. (Gjelder kun CLASSIC og GAS - Comfort har eget inntaksrør for innluft).

Monter utluftningsrøret, pipe og pipehatt

Det er flere måter å montere utluftingsrørene på, alt etter om du skal ta det direkte gjennom veggen eller gå rett opp gjennom tak. 
En ideell montering går loddrett opp fra T-bendet, uten bend og over tak hvor ”skorsteinseffekten” vil avhjelpe vifta. Minimum 110 mm glatte rør hele veien. 
Fleksible rør, mindre dimensjoner skal ikke benyttes.Eksterne vifter skal ikke brukes på avtrekksrøret. Eksterne vifter på avtrekksrøret kan forrykke luftbalansen i toalettet. 
Påse at takgjennomføring er ihht. byggeforeskrifter. Kontakt håndverker hvis du er usikker.

Koble toalettet til strøm og utluftningsrøret

På Classic og Comfort kobles toalettet til det elektiske nettet ved å sette støpselet i jordet veggkontakt (Min 10A). 
Cinderella Gas kobles til 12V systemet med egen kabel til batteribank.