Reklamasjon

Reklamasjon

Har det oppstått feil med produkt eller har du mottatt et defekt eller feillevert produkt, så fyll ut skjema under. Vi tar så kontakt med den respektive leverandøren/produsenten og finner en løsning på problemet.

Viktig at når du sender en sak inn til oss at du legger med bilde av skaden/feilen slik at vi lettere kan hjelpe deg + adresse og telefon nr.

Kontaktinformasjon
Krav for filopplasting